Ruilen en retourneren

Uiteraard streeft OverkappingPlaza ernaar om de bestelling naar behoren te leveren en zal hiervoor de verantwoordelijkheid nemen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellende overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF) die onder aan deze pagina is te downloaden, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden ofte overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retour door schade bij bezorging

Indien je wilt retourneren omdat het product niet schadevrij bij je thuis is aangekomen, kan je dit direct aangeven bij de transporteur en is het belangrijk om direct contact met ons op te nemen en ons foto’s van de schade te mailen. OverkappingPlaza heeft foto’s van de geconstateerde schade nodig om de klacht te kunnen afhandelen.

Voor het retour sturen van een overkapping of overige accessoires kan je contact opnemen met OverkappingPlaza voor een passende oplossing. Indien de leverancier nog op locatie is, kan je na contact met ons direct het product meegeven.

Als je na vertrek van de transporteur de schade constateert, is het belangrijk dit zo snel mogelijk, het liefst binnen 72 uur, aan ons door te geven en de foto’s van de schade naar ons te mailen. Controleer de producten na ontvangst goed, je bent hier zelf verantwoordelijk voor en dat bespaart je tijd en geld!


Producten die uitgesloten zijn van retouren:

  • Op basis van persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties)


Transportkosten

Voor het leveren van de producten op locatie berekent OverkappingPlaza transportkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de door jou gekozen afleverlocatie. Als je een bestelling doet, kan je direct zien welke transportkosten er verbonden zijn voor het leveren van de producten bij jou thuis!

Herroepingsformulier

Mocht je gebruik willen maken van je herroepingsrecht, download hieronder ons herroepingsformulier.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Herroepingsformulier